PARKER


Przemysłowe generatory azotu - technologia PSA

 

Generatory azotu typu PSA do wytworzenia azotu wykorzystują węglowe sito molekularne CMS, które dzięki swoim właściwościom ze sprężonego powietrza skutecznie adsorbuje tlen. Generator zbudowany jest z dwóch szeregów kolumn. Gdy przez jeden szereg przepływa sprężone powietrze pod ciśnieniem roboczym i sito CMS adsorbuje tlen pozostawiając azot, to w tym czasie drugi szereg kolumn jest regenerowany z zastosowaniem metody PSA tj. poprzez redukcję ciśnienia z roboczego do atmosferycznego w wyniku desorpcji sita CMS tlen jest usuwany na zewnątrz.

W celu zapewniania prawidłowej pracy powietrze dostarczane do generatora powinno być stosownie uzdatnione (tj. osuszone do punktu rosy -40°C i oczyszczone z zanieczyszczeń olejowych), co zapewni lepszą efektywność jego pracy jak i brak potrzeby wymiany sita CMS w trakcie dożywotniej eksploatacji wytwornicy. Generatory PSA nadają się szczególnie do uzyskiwania azotu o wysokiej czystości, a dostępne urządzenia oferują wydajności azotu od 1 do prawie 300 m3/h i ciśnieniu od 5 do 13 bar przy resztkowej zawartości tlenu od 10 ppm do 5%. Wbudowany analizator tlenu pozwala użytkownikowi na bieżąco kontrolować jakość wytwarzanego azotu.

Zwarta budowa urządzeń umożliwia w łatwy sposób rozbudowę instalacji w celu zwielokrotnienia podanych wydajności azotu. Jednocześnie taka instalacja zapewnia wysoką elastyczność jej eksploatacji jak i bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dostarczania azotu. Lekka konstrukcja, niewielkie rozmiary i prosty montaż umożliwiają zbudowanie instalacji do produkcji własnej azotu praktyczne w każdym pomieszczeniu.

Zastosowanie unikalnych opatentowanych rozwiązań minimalizujących zużycie sprężonego powietrza i energii elektrycznej, a w konsekwencji powodujących znacznie niższe koszty uzyskania azotu sprawią, że typowy czas zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych wynosi 12-24 miesiące w porównaniu do kosztów azotu uzyskiwanego w tradycyjny sposób

pic_01

Instalacja do wytwarzania azotu wykonana w oparciu o 18 szt. Maxigas120 i system Transair


Oferujemy alternatywne wkłady filtracyjne producentów:

• Atlas Copco • Alup • Airfilter Engineering • Agre • Abac • Almig.Balma • Beko • Balma • Boge • Chicago Pneumatic • Ceccato • Compair • Deltech • Donaldson • Finite • Hankison • Ingersoll-rand • Kaeser • Knocks • Mark • Omi • Ultrafilter • Walker • SMC • Zander


Lardo Filtertechnik

Copyright © 2016 · All Rights Reserved · biuro@lardofiltertechnik.pl